Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Choć organizacje dz

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

admin 05.06.2018

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Choć organizacje działające non profit realizują nader sensowne projekty i angażują do nich zmotywowanych działaczy, to odczuwają brak eksperckiego warsztatu z zakresu kierowania organizacją i zadaniami. A na szkolenia zwykle ich nie stać.

Coachowie z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. trzecim sektorze zapraszają na całkowicie darmowe warsztaty z kilku dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą zgłosić swój udział kontaktując się pod e-mailem [email protected]

Zgłaszać się mogą zorganizowane jednostki, jak również indywidualni aktywiści społeczni.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednakże korzystający ze szkolenia powinni zorganizować miejsce w którym odbędą się zajęcia – np. lokalna szkoła czy miejska biblioteka. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

kierowanie projektami w organizacji non profit

zarządzanie grupą aktywistów – kompetencje lidera

komunikacja w organizacji

kreatywność w trzecim sektorze

jak pozyskać sponsora i darczyńcę

marketing i promocja organizacji

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

prowadzenie prezentacji i przemówień

komunikacja międzykulturowa 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Oferta wsparcia Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski zgłaszać można w dowolnym czasie. Jednak trenerzy nie gwarantują wsparcia rozwojowego wszystkim chętnym. Kryterium jest pula dostępnych w danym miesiącu miejsc a także uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – mówi Dorota Owczarska, trener w Fundacji. – Liczymy na to, że realizowane przez wolontariuszy akcje będą bardziej efektywne, nawet w małych i amatorskich instytucjach. Tam wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach obserwujemy spore niewykorzystane finansowanie unijne, bo organizacje nie dysponują fachowcami zdolnymi do zarządzania tą gotówką. Chcemy choć spróbować trochę ten stan zmienić.  Tagi: